Σεμιναρια Επιχειρησεων

Σεμιναρια Επιχειρησεων

Δώσε στην επιχείρηση σου την ώθηση που χρειάζεται

Μην χάνεις χρόνο, χάνεις πελάτες 

 

Καθημερινά χάνονται χιλιάδες πωλήσεις και δημιουργούνται δυσαρεστημένοι πελάτες που επικοινωνούν την εμπειρία τους και πολλαπλασιάζουν τον αντίκτυπο. Η κατάρτιση και ο εφοδιασμός με κρίσιμες δεξιότητες του προσωπικού αποτελεί την πιο σημαντική επένδυση για να ξεχωρίσει η επιχείρηση. Αποτελεί μια επένδυση που δημιουργεί αξία στον τελικό χρήστη ενώ δεν αντιγράφεται.

  • Επένδυσε στους ανθρώπους σου
  • Σχεδίασε μαζί μας το πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα επιτρέψει

Μέθοδος Μην χάνεις χρόνο, χάνεις πελάτες 

Προγράμματα σχεδιασμένα για την επίτευξη ατομικών επαγγελματικών και επιχειρησιακών στόχων. Τα εξατομικευμένα σεμινάρια αποτελούν εργαλείο για την σύγχρονη επιχείρηση καθώς είναι προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού.

Ο σχεδιασμός των σεμιναρίων ακολουθεί πέντε στάδια όπως περιγράφονται στο διάγραμμα.

 

Εικόνα 3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

model-business-seminars

 

  • Διάγνωση: Γίνεται χαρτογράφηση και καταγραφή αναγκών στην επιχείρηση ή τον οργανισμό
  • Καθορισμός Αναγκών: Καταρτίζεται η έκθεση παρατηρήσεων και καθορίζονται οι πραγματικές ανάγκες σε συνεργασία με την επιχείρηση.
  • Σχεδιασμός: Σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα βασισμένο στα ευρήματα των προηγούμενων σταδίων
  • Υλοποίηση: Το πρόγραμμα υλοποιέιτε στο προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα
  • Μέτρηση Αποτελεσμάτων: Ακολουθεί έκθεση ικανοποίησης και μέτρησης αποτελεσμάτων σε δύο επίπεδα. Αξιολόγηση προγράμματος από εκπαιδευομένους και σε δεύτερη φάση αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εταιρεία.