ΛΑΕΚ

ΛΑΕΚ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ 2017 (ΛΑΕΚ)

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν  έως  30 άτομα μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ έτους 2017.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%.

Τα προγράμματα κατάρτισης:

  • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας
  • Η διάρκειά τους είναι  32 ώρες (8 ημέρες)
  • Ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως
  • Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε ένα πρόγραμμα
  • Επιδότηση καταρτιζομένου  160 Ευρώ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Συμπληρώνεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης)
  2. Φωτοτυπία της ταυτότητας
  3. Φωτοτυπία Θεωρημένου βιβλιαρίου ΙΚΑ (1/3/2017-28/2/2018)
  4. Φωτοτυπία Τραπεζικού βιβλιαρίου (που να περιέχει το ΙΒΑΝ και ο εργαζόμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος)
  5. Φωτοτυπία Νομίμου παραστατικού από την Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. (Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική Δήλωση ή Ασφαλιστική ενημερότητα)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Αναπτυξιακή Εταιρία Επιμελητήριου Έβρου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 307  (1ος οροφος),   Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες: κα. Μόρφη Φιλιώ Τηλ:2551035848 (εσωτ.23),

mail:info@kek-evrou.gr

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΑ ΛΙΝΚ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Υ_Δ_ΕΠΙΧ 2017

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

mail:info@kek-evrou.gr