ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Πρόγραμμα Στήριξης Eπιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid-19

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα

15:00.

Μετά από την κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, η Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμογής, μέσω τηλεκατάρτισης στα νέα ψηφιακά δεδομένα.

Το πρόγραμμα αφορά  166.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες, προερχόμενων από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους, για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων στον σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 του Επιμελητηρίου Έβρου αναλαμβάνει την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος τύπου Training Voucher (Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης)  μέσω τηλεκατάρτισης

Επιλέξιμοι κλάδοι/επαγγέλματα

 •  Δικηγόροι (επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή)
 •  Ιατροί (όλων των ειδικοτήτων )
 •  Οδοντίατροι
 •  Μηχανικοί / Αρχιτέκτονες
 •  Οικονομολόγοι /Λογιστές
 •  Εκπαιδευτικοί
 •  Ερευνητές

Διάρκεια προγράμματος

Εκατό (100) ώρες μέσω τηλεκατάρτισης.

Εκπαιδευτικό Κουπόνι (voucher)

Το εκπαιδευτικό κουπόνι (voucher) αξίας  600 ευρώ, θα αφορά αποκλειστικά τους ωφελούμενους επιστήμονες.

 Πιστοποίηση

Παρέχεται Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

YΠΟΒΟΛΗ

η Διαδικασία Α αφορά την υποβολή απο εσάς. Με τη διαδικασία Β το ΚΕΚ ου Επιμελητήριου Έβρου μπορέι να αναλάβει όλη την διαδικασία υποβολής για εσάς. Αν επιλέξετε την διαδικασία Β με παροχο εκπαίδευσης το ΚΕΚ του Επιμελητήριου Έβρου πρέπει να αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικα με Mail e-mail: info@kekevrou.gr

 

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ (Link)
 2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΕΝΗ (Link)
 3. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΔ (Αναλυτική Λίστα.PDF)
 4. ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ( ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ )
 5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2551026223 (εσωτ. 4), ωρες 10:00π.μ. – 14:00μ.μ. κιν.: 6940772456  ή  e-mail:info@kekevrou.gr

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ (https://epiteliki-ergasias.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
(https://elearning.yeka.gr ) ως και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (https://www.ypakp.gr) και δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή.

 

Επίσημη ιστοσελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την παροχή πληροφόρησης https://elearning.yeka.gr