Όλα τα προγράμματα

Προγράμματα εκπαίδευσης

ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

182

0

0

Πρόγραμμα Στήριξης Eπιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid-19 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00. Μετά από την κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, η Γενική Γραμματεία […]
ΔΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Τεχνικός Ασφαλείας

1091

0

Προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών Ασφαλείας  Β & Γ κατηγορίας επικινδυνότητας για εργαζομένους σε επιχειρήσεις και για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους, και εντάσσονται στην Γ΄ ή Β’ κατηγορία επικινδυνότητας. Με την ισχύουσα νομοθεσία  (Νόμος 3850/2010) ο τεχνικός ασφαλείας αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων. Η επιχείρηση  καλύπτει την υποχρέωση είτε με σύμβαση εξωτερικού συνεργάτη είτε εσωτερικά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις προσόντων.
ΔΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
τεχνικος ασφαλειας πιστοποιηση
ΛΑΕΚ 0,24%

727

1

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΕΚ; Η κάθε επιχείρηση από το σύνολο των μηνιαίων εισφορών που καταβάλει στο ΙΚΑ, έχει δικαίωμα επιστροφής και πρόσβαση σε ένα ποσοστό (0,24%) να το χρησιμοποιήσει για εκπαίδευση του προσωπικού της. Ο λογαριασμός τελεί υπό την διαχείριση του ΟΑΕΔ, ο οποίος δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανεισπράξουν την εισφορά τους ετησίως με το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%.
ΔΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Πιστοποίηση ΕΦΕΤ

905

0

Προγράμματα εκπαίδευσης με πιστοποίηση απο τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Εξόπλισε την επιχείρηση σου με πιστοποιημένο προσωπικό από τον Ε.Φ.Ε.Τ ή πιστοποίησε δεξιότητες στην διαχείριση τροφίμων και εξέλιξε τις προοπτικές απασχόλησης  Νέα τμήματα κατάρτισης 10 ωρών που οδηγούν στις εξετάσεις πιστοποίησης Ε.Φ.Ε.Τ..Τα τμήματα υλοποιούνται σε τακτά διαστήματα. Δήλωσε συμμετοχή.
ΔΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΕΦΕΤ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΛΑΕΚ

726

0

Δήλωσε συμμετοχή στο ΚΕΚ Επιμελητηρίου Έβρου στην Αλεξανδρούπολη για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, με χρηματοδότηση απο το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ 1-25
ΔΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Σεμιναρια Επιχειρησεων

736

0

0

Καθημερινά χάνονται χιλιάδες πωλήσεις και δημιουργούνται δυσαρεστημένοι πελάτες που επικοινωνούν την εμπειρία τους και πολλαπλασιάζουν τον αντίκτυπο. Η κατάρτιση και ο εφοδιασμός με κρίσιμες δεξιότητες του προσωπικού αποτελεί την πιο σημαντική επένδυση για να ξεχωρίσει η επιχείρηση. Αποτελεί μια επένδυση που δημιουργεί αξία στον τελικό χρήστη ενώ δεν αντιγράφεται.
ΔΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Showing 1-6 of total 6 courses

Τεχνικός Ασφαλείας

1091

0

Προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών Ασφαλείας  Β & Γ κατηγορίας επικινδυνότητας για εργαζομένους σε επιχειρήσεις και για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους, και εντάσσονται στην Γ΄ ή Β’ κατηγορία επικινδυνότητας. Με την ισχύουσα νομοθεσία  (Νόμος 3850/2010) ο τεχνικός ασφαλείας αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων. Η επιχείρηση  καλύπτει την υποχρέωση είτε με σύμβαση εξωτερικού συνεργάτη είτε εσωτερικά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις προσόντων.
ΔΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
τεχνικος ασφαλειας πιστοποιηση
Πιστοποίηση ΕΦΕΤ

905

0

Προγράμματα εκπαίδευσης με πιστοποίηση απο τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Εξόπλισε την επιχείρηση σου με πιστοποιημένο προσωπικό από τον Ε.Φ.Ε.Τ ή πιστοποίησε δεξιότητες στην διαχείριση τροφίμων και εξέλιξε τις προοπτικές απασχόλησης  Νέα τμήματα κατάρτισης 10 ωρών που οδηγούν στις εξετάσεις πιστοποίησης Ε.Φ.Ε.Τ..Τα τμήματα υλοποιούνται σε τακτά διαστήματα. Δήλωσε συμμετοχή.
ΔΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΕΦΕΤ ΤΡΟΦΙΜΑ

Showing 1-2 of total 2 courses

Σεμιναρια Επιχειρησεων

736

0

0

Καθημερινά χάνονται χιλιάδες πωλήσεις και δημιουργούνται δυσαρεστημένοι πελάτες που επικοινωνούν την εμπειρία τους και πολλαπλασιάζουν τον αντίκτυπο. Η κατάρτιση και ο εφοδιασμός με κρίσιμες δεξιότητες του προσωπικού αποτελεί την πιο σημαντική επένδυση για να ξεχωρίσει η επιχείρηση. Αποτελεί μια επένδυση που δημιουργεί αξία στον τελικό χρήστη ενώ δεν αντιγράφεται.
ΔΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Showing 1-1 of total 1 course